Kon 15 cm
Röd, gul, blå eller rosa.
Markeringskon låg
Gul eller röd.
Kona 40 cm
Gul eller röd.